Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w celu udostępnienia nowych usług bankowości elektronicznej dla klientów, nastąpi:
- wdrożenie nowego systemu bankowego i migracja (przeniesienie) danych do tego systemu w dniach od 30 sierpnia do 01 września 2019 r.
- wdrożenie nowych rozwiązań bankowości elektronicznej.
Udostępnienie nowych rozwiązań bankowości elektronicznej nastąpi po zakończeniu migracji do nowego systemu bankowego, tj. od dnia 02 września 2019 r. Będzie to skutkować zmianami, które przedstawiamy poniżej.
Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku znajdą Państwo na stronie internetowej www.pgbs.pobiedziska.sgb.pl
NOWA FUNKCJONALNOŚĆ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ
Nowa bankowość niesie ze sobą szereg korzyści począwszy od możliwości zlecania przelewów walutowych, zleceń natychmiastowych (ExpressElixir), SORBNET (przelewów wysokokwotowych), jak też możliwości sprawnej obsługi i zarządzania kartami płatniczymi wydanymi do konta.
Logowanie do nowego systemu SGB24 odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej Banku www.pgbs.pobiedziska.sgb.pl. Odrębną przesyłką zostaną Państwu dostarczone nowe środki dostępu do logowania:
- identyfikator (ID)
- hasło stałe.
Wydanie nowych środków dostępu związane jest z technicznym wymogiem procesu migracji danych do nowego systemu oraz ze zwiększeniem bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej. Zasady posługiwania się nowymi środkami dostępu opisane będą w informacji dołączonej do wysyłanych środków. Ponadto szczegóły funkcjonalności systemu opisane są w „Przewodniku dla Klienta”, który opublikowany zostanie na stronie internetowej Banku www.pgbs.pobiedziska.sgb.pl – prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed uruchomieniem nowego serwisu bankowości internetowej.
Ponadto informujemy, że w czasie migracji (przenoszenia) danych oraz po migracji nie będzie możliwości logowania do dotychczasowego systemu tj. ePGBS24 z wykorzystaniem dotychczasowych środków dostępu pod adresem https://www.pgbs.pl
NOWY NUMER RACHUNKU
Wdrożenie nowych rozwiązań nie łączy się z koniecznością zmiany numerów rachunków bankowych.
W konsekwencji z dniem wprowadzenia nowej oferty nie zmieni się numer Państwa rachunku, który będzie widoczny po zalogowaniu do serwisu internetowego oraz na otrzymanym wyciągu z rachunku.
Informujemy również, że zmiana nie ma wpływu na funkcjonowanie kart płatniczych wydanych do rachunku – posiadane karty nadal będą ważne.
WSPARCIE KLIENTÓW W OKRESIE WDRAŻANIA NOWEJ OFERTY
Wprowadzenie ujednoliconej oferty bankowości elektronicznej i produktowej wiąże się z wprowadzeniem nowego systemu bankowego i bankowości elektronicznej, w związku z tym uprzejmie informujemy, że w trakcie wdrażania zmian mogą wystąpić okresowe problemy z logowaniem do systemów bankowości elektronicznej. Pragniemy Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia nie wystąpiły, a jeżeli zaistnieją, aby były dla Państwa jak najmniej uciążliwe.
W przypadku problemów i wątpliwości z Państwa strony, nasi Doradcy Call Center są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 22:00 pod numerami:
 800 888 888 oraz (+48) 61 647 28 46 – w zakresie funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej,
Pragniemy zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzenie nowego rozwiązania bankowości elektronicznej było przeprowadzone sprawnie, jednocześnie mając nadzieję, że nowa oferta bankowości elektronicznej spotka się z Państwa uznaniem.

 

Z poważaniem,

Zarząd Banku

Oszczędzaj latem w loterii promocyjnej Lokata SGB

 

Mimo żaru na dworze, zachowaj zimną krew – zainwestuj!

Wygraj Škodę Scala Ambition dzięki loterii Lokata SGB – Oszczędzaj latem!

15 lipca wystartowała kolejna loteria promocyjna Banków Spółdzielczych SGB – Oszczędzaj latem! To nie tylko wspaniała inwestycja z gwarantowanym zyskiem, ale przede wszystkim pełna emocji zabawa i duża szansa na liczne, bardzo wartościowe nagrody!

Wystarczy do 27 września br. założyć lokatę na minimum 500 złotych w naszym Banku na okres 6 miesięcy i przyglądać się własnemu szczęściu. Każdy, kto weźmie udział w loterii Lokata SGB – Oszczędzaj latem, może wygrać jedną z następujacych nagród:

 1. Samochód Škoda Scala Ambition
 2. Rowery miejskie Le Grand Bowman i Le Grand Lille 3
 3. Wyciskarka Philips Viva Collection
 4. Aparat Fujifilm Instax Wide 300
 5. Wideorejestrator MiVue C312 FullHD

Kiedy Ty cieszysz się letnim wypoczynkiem, Twoje pieniądze mocno pracują i pomnażają szanse na finałowy triumf!

Zdeponuj w naszym Banku Spółdzielczym 500 złotych (każda wielokrotność tej kwoty pomnaża Twoje szanse i zysk!) i ciesz się letnim urlopem.

Do pobrania:

Szanowny Panie/Szanowna Pani/Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem nowego modelu działalności biznesowej Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, podjęta została decyzja o zamknięciu Punktu Obsługi Klienta w Gruszczynie ul. Swarzędzka 23 z dniem 31 maja 2019 roku.

W konsekwencji obsługa Pani/Pana/Państwa rachunków bankowych, w tym rachunków kredytowych, od dnia 01 czerwca 2019 roku powierzona zostanie Punktowi Obsługi Klienta w Swarzędzu ul. Wrzesińska 15.  Niezmiennie mogą Państwo korzystać z usług oferowanych przez nasz Bank, w tym w związku z posiadanymi rachunkami bankowymi, we wszystkich placówkach Banku, które stanowią:

 1. Oddział w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 15,
 2. Oddział w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 12,
 3. Filia w Swarzędzu os. Raczyńskiego 19,
 4. Punkt Obsługi Klienta w Swarzędzu ul. Wrzesińska 15,
 5. Filia w Biskupicach ul. Mieszka I 8,

 lub poprzez elektroniczne kanały dostępu do rachunków bankowych.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie warunki dotychczasowej współpracy, podobnie jak i numery Państwa rachunków pozostają bez zmian. 

Zależy nam na kontynuowaniu naszej współpracy, dlatego może Pani/Pan/mogą Państwo korzystać z pomocy doświadczonych doradców, którzy pozostają do Pana/Pani/Państwa dyspozycji: 

 1. Martyna Endler -  Kierownik Filii w Biskupicach tel. 600 349 944
 2. Agata Czerniak -  Kierownik Filii w Swarzędzu tel. 600 349 844

Wszelkich informacji dotyczących zmiany obsługującej Państwa placówki można uzyskać również w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku.

SGB mastercard 700x200

Od 11 marca do 15 maja 2019 roku potrwa promocyjna sprzedaż kart płatniczych Mastercard w ofercie skierowanej do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Na uczestników czekają atrakcyjne upominki: kubki termiczne, parasole i zegarki. Warto się pośpieszyć: liczba prezentów jest ograniczona.

Aby wziąć udział w promocji należy w okresie od 11 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku podpisać umowę o wydanie jednej z kart płatniczych wskazanych w regulaminie sprzedaży premiowej i dokonać nią transakcji o wartości powyżej 150 złotych w terminie do 15 maja br. Szczegóły promocji w Regulaminie.

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”.[1]

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną  obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

 • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
 • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową. 

Pierwszy wariant opiera się na uzgodnionej w dniu 25 listopada 2018 r. umowie między UE i Wielką Brytanią przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie miała możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia o rok lub dwa lata.

Drugi wariant może mieć miejsce w konsekwencji decyzji podjętej przez brytyjski Parlament w dniu 15 stycznia 2019 roku  o odrzuceniu umowy z UE. Jeśli do dnia 29 marca 2019 r. decyzja ta zostanie utrzymana, oznaczać to będzie  wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez określenia żadnych szczególnych zasad, czyli sytuację, gdy Wielka Brytania stanie się od dnia 30 marca 2019 r. godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego „państwem trzecim”, nie będącym Państwem Członkowskim UE, w odniesieniu do którego m.in. przestanie być stosowane całe prawo unijne. 

Bank, kierując się odpowiedzialnością wobec swoich Klientów, podjął stosowne działania w celu analizy wpływu ewentualnego „hard brexit” na działalność Banku oraz sytuację jego  klientów.

Podkreślić jednak należy, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą pewne trudne do oszacowania na tym etapie zmiany gospodarcze, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Ponadto wystąpienie Wielkiej Brytanii może też wpłynąć na możliwość stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych wskaźników referencyjnych publikowanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii. Jednak zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r[2], Bank opracował i będzie na bieżąco monitorował plany awaryjne w tym obszarze.

Realizacja scenariusza „hard brexit” może także narazić podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii m.in. na utratę możliwość świadczenia usług dla podmiotów z krajów UE, w tym usług płatniczych. Warto też brać pod uwagę, iż Wielka Brytania przestanie także być członkiem Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Jeśli więc nie zostanie podpisane żadne odrębne porozumienie regulujące tę kwestię, to należy się spodziewać, iż polecenia przelewu SEPA i przelewy TARGET nie będą realizowane na rachunki w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie informujemy, że sam brexit – niezależnie od jego formuły – nie będzie miał wpływu na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w  umowie.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki. Odpowiednie zmiany legislacyjne oraz podjęcie  ewentualnych działań zapobiegawczych leży jednak także po stronie właściwych organów państwa.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponentów – obywateli Wielkiej Brytanii złożone w polskich bankach, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, są objęte gwarancją depozytów do kwoty 100.000 EUR na zasadach określonych w tejże Ustawie.

[1] Przez taką sytuację należy rozumieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ramach którego ustaną między innymi  kontakty handlowe i polityka migracyjna dotychczas prowadzone w ramach przepisów UE i nastąpi powrót do umów obowiązujących przed przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE.

[2] Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych

Zima zasil swoje konto podwójnie- zapewnij sobie zysk i szansę na nagrodę do pary.
Zakładając LOKATĘ SGB w okresie od 7 stycznia do 29 marca 2019 roku możesz wygrać nowego Opla Mokke i inne atrakcyjne nagrody.
Otwierając w naszym Banku Spółdzielczym SGB Lokatę 6-miesięczną, na której zostanie ulokowane minimum 500zł, weźmiesz udział w Loterii Promocyjnej.
Każda wielokrotność tej sumy zwiększa Twoją szansę na nagrody i pomnaża Twój zysk.

poziom 728x90

Teraz w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach możesz otrzymać wygodny kredyt gotówkowy Kredyt +

 • atrakcyjne oprocentowanie: 6,35%
 • niska prowizja: od 4,00%
 • RRSO: 9,52 %
 • na dowolny cel

Aby skorzystać z oferty zapraszamy do naszych placówek.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR12M, która wynosi obecnie 1,85% i marży banku w wysokości 4,5 p.p.) oprocentowanie nominalne 6,35%, całkowity koszt kredytu wynosi 703,58 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 503,58 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,52%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.703,58 zł, wysokość rat wynosi: 35 rat w wysokości 152,86 zł oraz ostatnia 36 rata w wysokości 153,48 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 17.10.2018 r. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu gotówkowego.  

WIELE ZA NIEWIELE- PAKIET DLA FIRM
W POBIEDZISKO-GOŚLIŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W POBIEDZISKACH W RAMACH PAKIETU FIRMOWEGO ZA 10 ZŁ.MIESIĘCZNIE OTRZYMASZ:
- PROWADZENIE RACHUNKU
- KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ MASTERCARD
- APLIKACJĘ MOBILNĄ PORTFEL SGB
- POMOC W RAZIE AWARII OGUMIENIA, BRAKU PALIWA ORAZ WYPADKU W RAMACH ASSISTANCE FIRMOWEGO
DODATKOWO SKORZYSTAJ Z:
- DARMOWEGO TERMINALA PŁATNICZEGO W RAMACH PROGRAMU POLSKA BEZGOTÓWKOWA
- RABATU NA PALIWO 9 GR/L ZA 1 ZŁ NETTO/MC Z KARTĄ FLOTEX.
PROMOCJA TRWA OD 01.08.2018 ROKU DO 30.06.2019 ROKU.

Jesienią zasil swoje konto podwójnie- zapewnij sobie zysk i szansę na nagrodę do pary.
Zakładając LOKATĘ SGB w okresie od 1 października do 21 grudnia 2018 możesz wygrać nową KIE Stonic i inne atrakcyjne nagrody.
Otwierając w naszym Banku Spółdzielczym SGB Lokatę 6-miesięczną, na której zostanie ulokowane minimum 500zł, weźmiesz udział w Loterii Promocyjnej.
Każda wielokrotność tej sumy zwiększa Twoją szansę na nagrody i pomnaża Twój zysk.

Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy udostępnił możliwość złożenia Wniosku do programu Dobry Start 300+ online w systemie ePGBS24. Wniosek dostępny jest pod zakładką "wnioski". 

Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe. Wysłany Wniosek Dobry Start 300+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
 
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
 
Ważne!
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
 
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
 
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).
 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej dotycząca programu Dobry Start 300+

Paybynet - płatności internetowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że PG BS w Pobiedziskach wprowadził usługę PayByNet – płatności internetowe dla wszystkich Klientów Banku, którzy korzystają z bankowości internetowej.

Dzięki tej usłudze możliwe jest realizowanie transakcji o każdej porze dnia i nocy.

Dlaczego warto korzystać z bezpiecznych płatności internetowej PayByNet:

 • bezpieczeństwo - przelew wykonywany jest bezpośrednio z konta kupującego na konto sprzedawcy bądź urzędu, bez zatrzymywania pieniędzy w instytucji pośredniczącej, widzisz na przelewie, komu przelewasz pieniądze,
 • szybkość - informacja o płatności przez Internet przekazywana jest natychmiast do sklepu, co przyspiesza realizację zamówienia, rozliczenie płatności gwarantuje KIR,
 • wygoda - dane przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane automatycznie, dzięki czemu nie pomylisz się przy ich wprowadzaniu


Jak korzystać z PayByNet?

 • W momencie dokonywania zakupów w internecie przy wyborze rodzaju płatności należy wybrać PayByNet
 • kliknij logo SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa
 • wybierz woj. wielkopolskie
 • wybierz Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach
 • automatycznie zostaniesz przekierowany na stronę logowania do bankowości internetowej ePGBS24
 • po zalogowaniu otrzymasz wypełniony automatycznie przelew do realizacji, system poprosi o zaakceptowanie przelewu
 • transakcja realizowana jest zaledwie w kilka sekund
 • sklep otrzymuje informację o wykonanej płatności, dzięki temu sprzedający może przystąpić do realizacji zamówienia.

Więcej informacji na temat usługi: www.paybynet.pl

Szanowni Klienci,

System bankowości elektronicznej eCorpoNet, został zaprojektowany do obsługi przedsiębiorstw, spółek, instytucji samorządowych oraz wszystkich Klientów, którzy wymagają co najmniej dwóch podpisów pod dyspozycją.

Usługa ta, daje możliwość prowadzenia rozliczeń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami.

                Zalety systemu eCorpoNet :

 • generowanie wyciągów bankowych,
 • eksport wyciągów bankowych do plików,
 • możliwość import do programów rachunkowych,
 • dodawanie przelewów do koszyka zleceń (tzw. paczki),
 • możliwość podpisu przelewów w różnych, określonych przez Klienta kombinacjach,
 • definiowanie różnego poziomu dostępu do wybranych rachunków ( na niektórych rachunkach można sprawdzać jedynie wartość sald, na innych historię operacji, a na pozostałych mieć pełne prawa, czyli możliwość wykonywania przelewów),
 • łatwość i przejrzystość w obsłudze interfejsu.  

               

                Metody autoryzacji :

 

 • Autoryzacja hasłem SMS – kody jednorazowe SMS są przesyłane w postaci zwykłej wiadomości sms na podany podczas aktywacji usługi telefon komórkowy i służą do potwierdzenia operacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Kody jednorazowe SMS to bezpieczna i wygodna alternatywa dla dotychczasowej formy autoryzacji za pomocą listy haseł jednorazowych. SMS-owy kod jest generowany losowo, wyłącznie dla konkretnej operacji, którą wykonuje się w danej chwili, co oznacza, że nie ma możliwości jego wcześniejszego poznania ani ponownego wykorzystania. Wraz z kodem wysyłana jest informacja o szczegółach transakcji: kwocie wykonywanego przelewu oraz ostatnich cyfrach rachunku. Informacje te pozwalają dodatkowo zweryfikować dyspozycję.
 • Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdzającym tożsamość użytkownika w sieci. W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowy własnoręcznemu.

700x200 wtorki MC

845x252

Wygodne Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów – Banki Spółdzielcze wspólnie z ZUS promują obrót bezgotówkowy

Już od połowy listopada br. emeryci i renciści będą mogli założyć rachunek za 1 zł w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spóldzielczym w Pobiedziskach. Korzystna oferta powstała na bazie porozumienia, podpisanego 5 października br. w Warszawie, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SGB-Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Na mocy porozumienia, wśród świadczeniobiorców ZUS promowane będą bezgotówkowe formy pobierania świadczeń produktów oparciu o specjalnie stworzony dla seniorów rachunek bankowy: Wygodne Konto dla Klientów ZUS.

Konto przeznaczone jest dla klientów Banku nieposiadających rachunku oszczędnościowo--rozliczeniowego, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i założą rachunek bankowy w okresie od 13.11.2017 do 31.10.2019.

W ramach 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

 • Bezpłatne wypłaty gotówki w oddziałach Banków oraz szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB (około 3,8 tys. bankomatów w kraju),
 •  Bezpłatne użytkowanie karty debetowej
 •  Pomoc medyczna i domowa w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance

Oferta promocyjna to:

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB
 • 0 zł za udostepnienie usług bankowości elektronicznej
 • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance - przez pierwsze 12 m-cy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60gr miesięcznie wprzypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje:  pomoc w domu, pomoc medyczna na terenie RP i podczas podróży zagranicznej oraz pomoc podczas podróży samochodem,a dodatkowo ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinie medyczna i infolinie podróżna.

 

Nareszcie możesz skorzystać z oferty „Konta za Złotówkę” w Bankach Spółdzielczych SGB, dzięki której za złotówkę miesięcznie otrzymasz prowadzenie rachunku, kartę zbliżeniową Mastercard®, aplikację mobilną i bezpłatne wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatów.

W ramach „Konta za Złotówkę”, otrzymujesz:

prowadzenie rachunku ROR bez wymogu utrzymywania minimalnego salda i konieczności miesięcznych wpływów
aplikację mobilną Portfel SGB
kartę zbliżeniową Mastercard® bez opłat za jej wydanie i użytkowanie,
a także bez potrzeby dokonania minimalnej liczby i wartości transakcj

 

Dodatkowo Bank nie naliczy opłaty za wypłatę gotówki:

 • z niemal 4 tys. bankomatów w całej Polsce wchodzących w skład Spółdzielczej Sieci Bankomatów
 • z bankomatów za granicą
 • z kas sklepowych – jednorazowo do 500 zł, podczas zakupów w punktach oferujących usługę „Płać kartą i wypłacaj

 

Banki Spółdzielcze SGB, mające w swojej ofercie „Konto za Złotówkę”, ustalają szczegółowe warunki korzystania z pakietu „Konto za Złotówkę”. Szczegóły oferty oraz informacje o wysokości pozostałych opłat i prowizji pobieranych od Klienta w związku z korzystaniem z pakietu „Konto za Złotówkę”, dostępne są w taryfie opłat i prowizji danego Banku Spółdzielczego SGB oferującego pakiet „Konto za Złotówkę”.

Oferta „Konto za Złotówkę” skierowana jest do osób będących konsumentami, które nie posiadają i nie posiadali rachunku bankowego w P-G BS w Pobiedziskach od.01.01.2017r.

Tankuj za mniej!

Karta z rabatem na paliwo 9gr/litr na stacjach Orlen, Bliska i BP!

Karta paliwowa dedykowana jest dla przedsiębiorców (w tym rolników), którzy są podatnikami VAT. Oferta została przygotowana dla Klientów Banków Spółdzielczych we współpracy z firmą Flotex.

Przedsiębiorcy i rolnicy będący klientami P-G BS w Pobiedziskach mogą tankować za mniej na wybranych stacjach dzięki specjalnej karcie paliwowej od firmy FLOTEX.

Rabat Paliwowy dotyczy wszystkich stacji Orlen, Bliska oraz BP a wysokości rabatu to aż 9 gr na każdym zatankowanym litrze!

Ponadto oszczędzasz czas dzięki pominięciu procedury wypłacania kierowcom zaliczek i księgowania poszczególnych faktur.

Rozliczanie zakupów dokonuje się poprzez wystawienie na koniec miesiąca faktur zbiorczych z załączonym wykazem wszystkich transakcji.

W zależności od tego, czy z samochodu korzysta jeden, czy więcej kierowców, dostępne będą dwa rodzaje kart:

·         Kartę typu K – wystawianą na imię i nazwisko kierowcy lub okaziciela

·         Kartę typu S – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu

Korzyści z posiadania karty :

 • Rabat na każdym litrze zatankowanego paliwa 9 gr, który nalicza się niezależnie od ilości zatankowanego paliwa!
 • karta paliwowa pozwala bezgotówkowo dokonywać transakcji w sieci ponad 1700 stacji paliw marek ORLEN i BLISKA oraz 500 stacji marki BP.
 • Możliwość zbiorczego fakturowania, faktura wysyłana jest 1 w m-c przez firmę Flotex.
 • Możliwość skorzystania z ofert partnerów firmy Flotex np. wynajem długoterminowy „Samochód dla Firmy” (https://www.flotex.pl/wynajem-aut/) czy „Monitoring GPR” (https://www.flotex.pl/systemy-lokalizacji-gps/)
 • Niskie koszty wydania i utrzymania karty. Opłata jednorazowa za wydanie karty to tylko 10 zł, miesięczny koszt utrzymania karty to tylko 1 zł netto.

Jak skorzystać z dodatkowych rabatów dzięki karcie paliwowej ? To proste ! Jeśli posiadasz rachunek i kartę debetową w Naszym Banku przyjdź do najbliższego Oddziału P-G BS w Pobiedziskach i wypełnij oświadczenie celem wydania karty paliwowej. Oświadczenie klienta Bank przekazuje do firmy FLOTEX. Jeśli nie masz u Nas jeszcze rachunku i karty, przyjdź do Baku a nasi Pracownicy otworzą Ci nowy rachunek na korzystnych warunkach i Ty też będziesz mógł skorzystać z tej fantastycznej oferty i tankować za mniej!

700agro firma

VISA HCE 2

Z przyjemnością informujemy, że została wprowadzona w Banku dla klientów indywidualnych możliwość płatności mobilnych telefonem komórkowym w technologii HCE. Płatności te umożliwiają klientom szybkie i wygodne płacenie smartfonem z aplikacją HCE w sposób analogiczny do płatności kartą zbliżeniową. Usługa ta jest bezpłatna i dotyczy wybranych kart debetowych.

Karty mobilne wydawane w technologii HCE są produktami dedykowanymi dla klientów, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na szybkie realizacje płatności za dokonane zakupy.

Technologia HCE (Host Card Emulation) jest nowym standardem płatności, który umożliwia wykonywanie zbliżeniowych płatności mobilnych w analogiczny sposób jak standardowymi kartami zbliżeniowymi, z wykorzystaniem komunikacji NFC pomiędzy telefonem a terminalem zainstalowanym w punkcie handlowo-usługowym. W odróżnieniu od karty w technologii NFC działającej w tzw. modelu SIM-Centric, karta mobilna Visa HCE nie wymaga współpracy z operatorami telefonii komórkowej, wymiany karty SIM na odpowiednią i zakupu dedykowanego modelu telefonu przez klienta.

Do realizacji płatności HCE służy aplikacja Portfel SGB, którą można bezpłatnie pobrać z Google Play, sklepu z aplikacjami dla systemu Android. Po zainstalowaniu aplikacji Klient Banku dokonuje aktywacji i instalacji karty na swoim telefonie – wymaga to podania identyfikatora Klienta i kodu dostępu otrzymanych w Banku.

Współpracuje z każdym smartfonem posiadającym:

 • antenę NFC
 • Android w wersji min. 4.4

Przechowuje historię dokonanych transakcji 30 dni wstecz
Aby zapłacić wystarczy zbliżyć smartfon do terminala, tak samo jak w przypadku użycia karty zbliżeniowej.
Po wizycie w Banku klient od razu posiada zainstalowaną aktywną kartę mobilną w swoim telefonie i może dokonywać płatności.

KARTĄ MOŻNA DOKONYWAĆ OPERACJI:

 • w punktach handlowo – usługowych wyposażonych w terminale z funkcją zbliżeniową:
  - do kwoty 50 zł – transakcja obniża środki dostępne, ale nie wymaga potwierdzania numerem PIN,
  - powyżej kwoty 50 zł - transakcja obniża środki dostępne oraz wymaga potwierdzenia numerem PIN,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność dla kart zbliżeniowych na terenie kraju,
 • wypłaty gotówki w bankomatach obsługujących funkcjonalność zbliżeniową.

Concordia AGRO SGB

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy

Każdy Klient posiadający rachunek oszczędnościowy, oszczędnościowo - rozliczeniowy lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej ma możliwość wydania pisemnej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (nie stosuje się do rachunków wspólnych) oraz o treści art. 56  ustawy – Prawo bankowe. O skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej) jak również o tym, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie oraz że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą/osobami wskazaną/wskazanymi w dyspozycji (zapisobiercą/zapisobiercami) mogą  być:  małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku .

Rabat AGRO-SGB to unikalny i wyjątkowy program skupiający wybranych Partnerów oferujących rabaty klientom posiadającym kartę z logo SGB. Program kierowany jest głównie do Klientów z sektora rolniczego, natomiast praktycznie każdy Klient posiadający kartę płatniczą z logo SGB będzie mógł otrzymać rabat. Mechanizm rabatowy jest bardzo prosty – aby otrzymać rabat wystarczy zgłosić sprzedawcy chęć otrzymania rabatu, a następnie zapłacić za towar lub usługę kartą płatniczą SGB lub okazać kartę sprzedawcy. Lista placówek udzielających rabaty oraz regulamin znajduje się na stronie www.agro-sgb.pl

Wybierz sklep, zabierz na zakupy kartę płatniczą SGB i ciesz się wyjątkowymi rabatami!

SGB AGRO karty promo baner 700x200

19 lutego na terenie Zespołu Szkół w Pobiedziskach odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono wyjątkową nagrodę - Statuę ,,Odnowiciel 2015".

Link do reportażu:

http://telewizjastk.pl/3842,odnowiciel-2015

wu sgb

Western Union

Przekazy pieniężne Western Union pozwalają na szybkie (do kilkunastu minut) i bezpieczne przesyłanie gotówki w obrocie krajowym oraz międzynarodowym. (w zależności od godzin otwarcia punktów i różnic w strefach czasowych) od chwili ich wysłania.

SZYBKOŚĆ

Pieniądze można otrzymać dosłownie w kilkanaście minut po ich wysłaniu. Western Union stosuje najbardziej zaawansowaną technologię elektroniczną i jedyną w swoim rodzaju sieć komputerową, która umożliwia natychmiastowe wypłacenie pieniędzy w ponad 200 krajach na całym świecie.

NIEZAWODNOŚĆ

Western Union oferuje swoim Klientom międzynarodowe przekazy pieniężne od ponad 150 lat. Dzięki numerowi kontrolnemu każdy przekaz jest monitorowany, co gwarantuje, że pieniądze są wypłacane szybko i wyłącznie osobie upoważnionej.

WYGODA

Wysyłający i odbiorcy mogą korzystać z ponad 500 000 punktów Western Union na całym świecie. Możesz skorzystać z placówki agencyjnej znajdującej się w Twoim sąsiedztwie.

WYSYŁANIE PIENIĘDZY

Aby wysłać pieniądze wystarczy zgłosić się do dowolnej placówki agencyjnej, aby:

wypełnić formularz „Wpłata"

wpłacić kwotę przekazu wraz z opłatą za przekaz (zgodną z Tabelą Opłat)

Po otrzymaniu Numeru Kontrolnego transakcji (MTCN) od operatora nadawca sam powiadamia Adresata, np. telefonicznie, o dokonaniu przekazu. Pieniądze będą dostępne w dowolnej agencji Western Union w ciągu kilkunastu minut od momentu nadania przekazu.

OTRZYMYWANIE PIENIĘDZY
Po otrzymaniu powiadomienia od nadawcy przekazu, o dokonaniu przekazu przez sieć Western Union, można zgłosić się do dowolnej placówki agencyjnej, aby:

wypełnić formularz „Wypłata PLN” i przedłożyć dowód tożsamości.

Na formularzu powinny znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko adresata, imię i nazwisko nadawcy, numer telefonu nadawcy, spodziewana kwota przekazu, miejsce nadania przekazu oraz ewentualnie Numer Kontrolny przekazu (MTCN).

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

kredyt agro 201601

Szczegóły kredytu dostępne na stronie http://www.agro-sgb.pl.

TERMINALE PŁATNICZE

Polecamy nowoczesne terminale płatnicze First Data Polska S.A.

W dobie intensywnego rozwoju płatności bezgotówkowych, terminale płatnicze stają się niezbędnym narzędziem prowadzenia biznesu.

Wybierz:

 1. Satysfakcję klientów
 2. Bezpieczne transakcje
 3. Szybkie rozliczenia
 4. Integrację z kasą fiskalną
 5. Płatności mobilne i bezstykowe
 6. Doładawania telefonów komórkowych, Cashback, DCC

FD baner

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą terminali poprzez formularz lub osobiście w placówce banku.

https://www.polcard.pl/content/dam/polcard/lp/sgb-argo/?utm_source=BS_POBIEDZISKA&utm_medium=banner

Klientom instytucjonalnym naszego Banku proponujemy - leasing środków trwałych.

SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych:

 • dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów;
 • uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta;
 • ogranicza procedury do niezbędnego minimum;
 • wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku;
 • dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji;
 • oferuje ciekawe rozwiązania i ...
 • ... specjalne warunki dla stałych i rzetelnych klientów naszego Banku.

Bank Spółdzielczy to nie SKOK - KZBS informuje w związku z obecną sytuacją w sektorze SKOK. 

W związku z trwającymi dyskusjami i ujawnianymi przez media faktami na temat sytuacji w SKOK, a w szczególności informacjami na temat ich kłopotów finansowych skutkujących upadłością niektórych kas, KZBS uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, w tym obecnych i przyszłych Klientów banków spółdzielczych, że sektor banków spółdzielczych bezpiecznie kontynuuje swoją działalność.
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach uruchomił nowa usługę „SMS Banking” która zapewnia Klientom informacje przez 24 godziny na dobę o stanie własnych środków na rachunkach.
icon Szczegóły programu rabatowego
icon Regulamin programu lojalnościowego

 

W zasięgu Twojej firmy.
Podręczny Kredyt Obrotowy to nowa oferta, przygotowana specjalnie dla małych przedsiębiorstw. Prowadząc działalność gospodarczą, dobrze jest mieć w rezerwie dodatkowe środki. Podręczny Kredyt Obrotowy w SGB to stały dostęp do pieniędzy. Dzięki niemu bieżące koszty nie sprawią Twojej firmie żadnych trudności. Jeżeli planujesz większe wydatki, sprawdź też atrakcyjny kredyt inwestycyjny. Przekonaj się, jak wiele korzyści daje Twojej firmie uruchomienie limitu kredytowego w SGB.

Poszerzamy granice bankowości... Oferujemy naszym Klientom dostęp do zarządzania swoimi pieniędzmi, rachunkami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W domu, biurze, kawiarence internetowej - wszędzie tam, gdzie jest dostęp do internetu.

Jest  produktem przeznaczonym dla rolników, którzy  korzystali z kredytów obrotowych z dopłatami ARiMR. Bardzo korzystne oprocentowanie, szybka procedura udzielenia to jego główne zalety.