Wygodne Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów – Banki Spółdzielcze wspólnie z ZUS promują obrót bezgotówkowy

Już od połowy listopada br. emeryci i renciści będą mogli założyć rachunek za 1 zł w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spóldzielczym w Pobiedziskach. Korzystna oferta powstała na bazie porozumienia, podpisanego 5 października br. w Warszawie, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SGB-Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Na mocy porozumienia, wśród świadczeniobiorców ZUS promowane będą bezgotówkowe formy pobierania świadczeń produktów oparciu o specjalnie stworzony dla seniorów rachunek bankowy: Wygodne Konto dla Klientów ZUS.

Konto przeznaczone jest dla klientów Banku nieposiadających rachunku oszczędnościowo--rozliczeniowego, którzy otrzymują świadczenia rentowe lub emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i założą rachunek bankowy w okresie od 13.11.2017 do 31.10.2019.

W ramach 1 zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

  • Bezpłatne wypłaty gotówki w oddziałach Banków oraz szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB (około 3,8 tys. bankomatów w kraju),
  •  Bezpłatne użytkowanie karty debetowej
  •  Pomoc medyczna i domowa w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance

Oferta promocyjna to:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej
  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB
  • 0 zł za udostepnienie usług bankowości elektronicznej
  • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance - przez pierwsze 12 m-cy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60gr miesięcznie wprzypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej

Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje:  pomoc w domu, pomoc medyczna na terenie RP i podczas podróży zagranicznej oraz pomoc podczas podróży samochodem,a dodatkowo ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinie medyczna i infolinie podróżna.