Szanowni Klienci,

System bankowości elektronicznej eCorpoNet, został zaprojektowany do obsługi przedsiębiorstw, spółek, instytucji samorządowych oraz wszystkich Klientów, którzy wymagają co najmniej dwóch podpisów pod dyspozycją.

Usługa ta, daje możliwość prowadzenia rozliczeń przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także zapewnia szybkie rozliczenia z kontrahentami.

                Zalety systemu eCorpoNet :

  • generowanie wyciągów bankowych,
  • eksport wyciągów bankowych do plików,
  • możliwość import do programów rachunkowych,
  • dodawanie przelewów do koszyka zleceń (tzw. paczki),
  • możliwość podpisu przelewów w różnych, określonych przez Klienta kombinacjach,
  • definiowanie różnego poziomu dostępu do wybranych rachunków ( na niektórych rachunkach można sprawdzać jedynie wartość sald, na innych historię operacji, a na pozostałych mieć pełne prawa, czyli możliwość wykonywania przelewów),
  • łatwość i przejrzystość w obsłudze interfejsu.  

               

                Metody autoryzacji :

 

  • Autoryzacja hasłem SMS – kody jednorazowe SMS są przesyłane w postaci zwykłej wiadomości sms na podany podczas aktywacji usługi telefon komórkowy i służą do potwierdzenia operacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Kody jednorazowe SMS to bezpieczna i wygodna alternatywa dla dotychczasowej formy autoryzacji za pomocą listy haseł jednorazowych. SMS-owy kod jest generowany losowo, wyłącznie dla konkretnej operacji, którą wykonuje się w danej chwili, co oznacza, że nie ma możliwości jego wcześniejszego poznania ani ponownego wykorzystania. Wraz z kodem wysyłana jest informacja o szczegółach transakcji: kwocie wykonywanego przelewu oraz ostatnich cyfrach rachunku. Informacje te pozwalają dodatkowo zweryfikować dyspozycję.
  • Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdzającym tożsamość użytkownika w sieci. W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowy własnoręcznemu.