poziom 728x90

Teraz w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach możesz otrzymać wygodny kredyt gotówkowy Kredyt +

  • atrakcyjne oprocentowanie: 6,35%
  • niska prowizja: od 4,00%
  • RRSO: 9,52 %
  • na dowolny cel

Aby skorzystać z oferty zapraszamy do naszych placówek.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR12M, która wynosi obecnie 1,85% i marży banku w wysokości 4,5 p.p.) oprocentowanie nominalne 6,35%, całkowity koszt kredytu wynosi 703,58 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 503,58 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,52%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.703,58 zł, wysokość rat wynosi: 35 rat w wysokości 152,86 zł oraz ostatnia 36 rata w wysokości 153,48 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 17.10.2018 r. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu gotówkowego.