Zarząd:

Ewa Przydróżna – Prezes Zarządu
Marta Kosmaczewska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych
Maciej Grzegorowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych


Rada Nadzorcza:
Józef Michałowski – Przewodniczący Rady
Ryszard Sakowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady
Elżbieta Szofińska – Sekretarz Rady
Dorota Michałowska – Członek Rady
Jarosław Balcerek – Członek Rady
Paweł Bukowski – Członek Rady
Eugenia Ryczyńska – Członek Rady
Barbara Antysiak – Członek Rady
Michał Podsada - Członek Rady