Jest  produktem przeznaczonym dla rolników, którzy  korzystali z kredytów obrotowych z dopłatami ARiMR. Bardzo korzystne oprocentowanie, szybka procedura udzielenia to jego główne zalety.


Kredyt obrotowy „hektarowy” jest przeznaczony  na sfinansowanie zakupów rzeczowych środków do produkcji rolnej, m. in.

Ø      nawozów,

Ø      środków ochrony roślin,

Ø      pasz i koncentratów

Ø      inwentarza żywego,

Ø      paliwa

Ø      innych środków związanych z produkcją rolną,

Wysokość udzielonego kredytu jest obliczana na podstawie posiadanego obszaru gruntów ornych i nie może przekroczyć 1000 zł na 1 hektar.