Kalkulator kredytowy

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne (stanowi sumę wartości WIBOR12M, która wynosi obecnie 0,25% i marży banku w wysokości 6,2 p.p.) oprocentowanie nominalne 6,45%, całkowity koszt kredytu wynosi 725,39 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 525,39 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,55%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.725,39 zł, wysokość rat wynosi: 35 rat w wysokości 153,48 zł oraz ostatnia 36 rata w wysokości 153,59 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2021 r. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu gotówkowego.