Zebrania Grup Członkowskich

Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach

Zarząd Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach działając zgodnie
z postanowieniami § 19 Statutu - zwołuje

Zebrania Grup Członkowskich Pobiedzisko – Goślińskiego Banku Spółdzielczego
w Pobiedziskach, które odbędą się
w dniach 31 maja 2021r. i 01 czerwca 2021r.

          

GRUPA Pobiedziska i Węglewo  dnia 31 maja 2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Banku ul. Tysiąclecia 15 w Pobiedziskach

GRUPA Biskupice i Swarzędz dnia 31 maja 2021 r. o godz.1000 w Klubie Rolnika Łowęcin

GRUPA Murowana Goślina dnia 01 czerwca 2021 r. o godz. 1600 Biblioteka Murowanej Goślinie ul. Poznańska 16

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Przedstawienie wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz uchwał z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 16.07.2020 roku.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 roku oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
 9. Przedstawienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
 10. Przedstawienie planowanych zmian w Statucie Banku.
 11. Rozpatrzenie pozostałych spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 12. Dyskusja
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd
Pobiedzisko – Goślińskiego
Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach