Zarząd:

Maciej Grzegorowski – Prezes Zarządu
Marta Kosmaczewska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych
Dorota Mączyńska - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych


Rada Nadzorcza:
Ryszard Sakowicz – Przewodniczący Rady
Michał Posada – Zastępca Przewodniczącego Rady
Elżbieta Szofińska – Sekretarz Rady
Barbara Antysiak – Członek Rady
Jarosław Balcerek – Członek Rady
Paweł Bukowski – Członek Rady
Grażyna Manikowska - Krawiec – Członek Rady
Piotr Nogaj – Członek Rady
Eugenia Ryczyńska - Członek Rady