Wynik finansowy Banku za rok 2022:

icon  1. BILANS I WYNIK FINANSOWY P-G BS W POBIEDZISKACH ROK 2022

icon  2 . SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022

icon  3. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  5 . UJAWNIENIE INFORMACJI DOTYCZACYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI W P-G  BS W POBIEDZISKACH  PODLEGAJĄCYCH OGŁOSZENIU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022

 

Wynik finansowy Banku za rok 2021:

icon  1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021

icon  2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021

icon  3. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  5. UJAWNIENIE INFORMACJI DOTYCZACYCH ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI W P-G  BS W POBIEDZISKACH PODLEGAJĄCYCH OGŁOSZENIU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021

 

Wynik finansowy Banku za rok 2020:

icon  1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

icon  2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2020

icon  3. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  5. INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020

 

Wynik finansowy Banku za rok 2019:

icon  1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

icon  2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019

icon  3. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  5. INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019


Wynik finansowy Banku za rok 2018:

icon  1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

icon  2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018

icon  3. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  5. INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018


Wynik finansowy Banku za rok 2017:

icon  1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

icon  2. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  3. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO P-G BS W POBIEDZISKACH

icon  4. INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017