Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP.

Posiadaczem ROR może być osoba fizyczna jak również osoba małoletnia, jednakże przed ukończeniem 13 lat wszelkie czynności związane z posiadaniem rachunku wykonują przedstawiciel ustawowy / opiekun.

Korzyści z posiadania ROR:

  • Prosta i szybka obsługa rachunku
  • Możliwość bezgotówkowych płatności  opłat i rachunków
  • Otrzymanie i korzystanie z międzynarodowych kart bankowych
  • Korzystanie z usług bankowości elektronicznej (SGB24)
  • SGB Mobile