Rachunek podstawowy przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej. Prowadzony jest bezpłatnie, wyłącznie w złotych (PLN) jako rachunek indywidualny.

Decydując się na rachunek podstawowy, klient nie zapłaci za:

  • prowadzenie konta,
  • 5 transakcji zleconych przez konsumenta w każdym miesiącu,
  • 5 transakcji wpłaty lub wypłaty gotówki z bankomatu obcego dostawcy w każdym miesiącu,
  • wydanie karty płatniczej (debetowej),
  • nieograniczone limitem operacje we własnych bankomatach.