OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

obowiązuje od 01 marca 2023

 
I. Wprowadza się następujące oprocentowanie zmienne środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
1) wkłady płatne na każde żądanie 0,0%
2) środki na rachunkach bieżących i pomocniczych: 0,0%
3) środki na rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych 0,0%
4) depozyty terminowe dla osób fizycznych i prawnych
 - 1 miesięczne 0,50%
 - 2 miesięczne 1,00%
 - 3 miesięczne 1,50%
 - 6 miesięczne 1,80%
 - 12 miesięczne 2,00%
 - 24 miesięczne i dłuższe 2,50%
5) wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,01%
6) zdeponowane na rachunkach dynamicznych "Plejada"
 do 1 miesiąca 0,10% po 7 miesiącach 0,70%
 po 1 miesiącu 0,15% po 8 miesiącach 0,80%
 po 2 miesiącach 0,20% po 9 miesiącach 0,90%
 po 3 miesiącach 0,30% po 10 miesiącach 1,00%
 po 4 miesiącach 0,40% po 11 miesiącach 1,50%
 po 5 miesiącach 0,50% po 12 miesiącach 2,00%
 po 6 miesiącach 0,60%    
7) zdeponowane na rachunkach terminowych lokat systematycznego oszczędzania
- 12 miesięczne
- 24 miesiączne
- 36 miesiączne

 

1,50%
1,60%
1,70%

8)  rachunek oszczędnościowy
    do kwoty 50.000zł
    od kwoty 50.000,01zł do 100.000zł
    powyżej 100.000zł

9) Lokata na Nowe Środki - PROMOCJA *** 

- 3 miesięczna

 

0,50%
1,00%
1,50%

 

6,00%

II. Wprowadza się następujące oprocentowanie stałe środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
1) „e-lokata” dla klienta indywidualnego*
- 3 miesięczna
- 6 miesiączna
- 12 miesiączna

 

2,50%
3,00%
4,00%
 2) depozyty terminowe dla osób fizycznych**
- 3 miesięczne
- 6 miesiączne
- 12 miesiączne

 

2,40%
2,90%
3,90%
3) depozyty terminowe w walutach wymienialnych (EUR, USD) dla osób fizycznych
- 1 miesięczna
- 3 miesiączna

 

0,01%
0,02%

4. „Lokata Mobilna SGB” dla osób fizycznych**** 
- 3 miesięczna -          
- 6 miesięczna -         

5,00 %
5,50 %

Kapitalizacja odsetek roczna obowiązuje w stosunku do środków wymienionych w punkcie I, ust. 1, 5, natomiast w stosunku do środków wymienionych w punkcie I, ust. 8 obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. W stosunku do pozostałych stosuje się kapitalizację odsetek po upływie terminu umownego.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych osób fizycznych i lokat osób prawnych może być negocjowane i ustalane wg stopy stałej i także określone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli. Prezes, wiceprezes, członkowie i pełnomocnicy Zarządu uprawnieni są do podwyższenia oprocentowania składanych depozytów od kwoty 100.000,-  złotych w granicach udzielonych pełnomocnictw.

*"e-lokata" dostępna jest przez serwis bankowości elektronicznej SGB24 od 10.06.2022r., oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały zadeklarowany okres tj. 3, 6 i 12 miesięcy, możliwość założenia maksymalnie jednej lokaty (minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł maksymalna kwota lokaty 50.000,00 zl)
** depozyty terminowe dostepne od 10.06.2022r., oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały zadeklarowany okres tj. 3, 6 i 12 miesięcy od dnia założenia depozytu, zawierany na czas określony tj. 3, 6 i 12 miesięcy, możliwość założenia maksymalnie jednego depozytu (minimalna kwota depozytu 1.000,00 zł maksymalna kwota depozytu 50.000,00 zł)

***”Lokata na Nowe Środki” dostępna jest wyłącznie przez serwis bankowości elektronicznej SGB24. PROMOCJA trwa od 24.07.2023 r. do 30.09.2023 r. W okresie przestąpienia do PROMOCJI, Uczestnik może otworzyć wyłącznie jedną Lokatę ( minimalna kwota lokaty 500,00 zł. maksymalna kwota lokaty 200.000,00 zł.)
Oprocentowanie obowiązuje przez okres 3 miesięcy od dnia założenia lokaty, po tym okresie lokata odnawia się na kolejny okres depozytowy na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia Lokaty, chyba że Uczestnik wybierze inną dyspozycję.  

**** „Lokata Mobilna SGB” dostępna jest wyłącznie w aplikacji SGB MOBILE od 04.09.2023 r., oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały zadeklarowany okres tj. 3 i 6 miesięcy od dnia założenia lokaty, zawierana na czas określony tj. 3 i 6 miesięcy, możliwość założenia maksymalnie jednej lokaty (minimalna kwota lokaty 500,00  zł., maksymalna kwota lokaty 100.000,00 zł). Po zadeklarowanym okresie lokata wraz z odsetkami jest wyksięgowana na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR.