OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

obowiązuje od 10 czerwca 2022

 
I. Wprowadza się następujące oprocentowanie zmienne środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
1) wkłady płatne na każde żądanie 0,0%
2) środki na rachunkach bieżących i pomocniczych: 0,0%
3) środki na rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych 0,0%
4) depozyty terminowe dla osób fizycznych i prawnych
 - 1 miesięczne 0,50%
 - 2 miesięczne 1,00%
 - 3 miesięczne 1,50%
 - 6 miesięczne 1,80%
 - 12 miesięczne 2,00%
 - 24 miesięczne i dłuższe 2,50%
5) wkłady na książeczkach mieszkaniowych 0,01%
6) zdeponowane na rachunkach dynamicznych "Plejada"
 do 1 miesiąca 0,10% po 7 miesiącach 0,70%
 po 1 miesiącu 0,15% po 8 miesiącach 0,80%
 po 2 miesiącach 0,20% po 9 miesiącach 0,90%
 po 3 miesiącach 0,30% po 10 miesiącach 1,00%
 po 4 miesiącach 0,40% po 11 miesiącach 1,50%
 po 5 miesiącach 0,50% po 12 miesiącach 2,00%
 po 6 miesiącach 0,60%    
7) zdeponowane na rachunkach terminowych lokat systematycznego oszczędzania
- 12 miesięczne
- 24 miesiączne
- 36 miesiączne

 

1,50%
1,60%
1,70%
8)  rachunek oszczędnościowy
    do kwoty 50.000zł
    od kwoty 50.000,01zł do 100.000zł
    powyżej 100.000zł

 

0,50%
1,00%
1,50%

II. Wprowadza się następujące oprocentowanie stałe środków pieniężnych gromadzonych w P-G BS - w stosunku rocznym:
1) lokata promocyjna „e-lokata” dla klienta indywidualnego*
- 3 miesięczna
- 6 miesiączna

 

0,20%
0,35%
2) lokata promocyjna „e-lokata” dla klienta indywidualnego**
- 3 miesięczna
- 6 miesiączna
- 12 miesiączna

 

2,50%
3,00%
4,00%
3) depozyty terminowe dla osób fizycznych***
- 3 miesięczne
- 6 miesiączne
- 12 miesiączne

 

2,40%
2,90%
3,90%

Kapitalizacja odsetek roczna obowiązuje w stosunku do środków wymienionych w punkcie I, ust. 1, 5, natomiast w stosunku do środków wymienionych w punkcie I, ust. 8 obowiązuje kapitalizacja odsetek miesięczna. W stosunku do pozostałych stosuje się kapitalizację odsetek po upływie terminu umownego.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych osób fizycznych i lokat osób prawnych może być negocjowane i ustalane wg stopy stałej i także określone wskaźnikiem stopy redyskonta weksli. Prezes, wiceprezes, członkowie i pełnomocnicy Zarządu uprawnieni są do podwyższenia oprocentowania składanych depozytów od kwoty 100.000,-  złotych w granicach udzielonych pełnomocnictw.

*”e-lokata” dostępna jest przez serwis bankowości elektronicznej SGB24 od 11.04.2022r. do 09.06.2022r., oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały zadeklarowany okres tj. przez 3 lub 6 miesięcy od dnia założenia lokaty (minimalna kwota lokaty 500,00 zł. maksymalna kwota lokaty 20.000,00 zł.)
**"e-lokata" dostępna jest przez serwis bankowości elektronicznej SGB24 od 10.06.2022r., oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały zadeklarowany okres tj. 3, 6 i 12 miesięcy, możliwość założenia maksymalnie jednej lokaty (minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł maksymalna kwota lokaty 50.000,00 zl)
*** depozyty terminowe dostepne od 10.06.2022r., oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały zadeklarowany okres tj. 3, 6 i 12 miesięcy od dnia założenia depozytu, zawierany na czas określony tj. 3, 6 i 12 miesięcy, możliwość założenia maksymalnie jednego depozytu (minimalna kwota depozytu 1.000,00 zł maksymalna kwota depozytu 50.000,00 zł)