Zebrania Grup Członkowskich

ZARZĄD POBIEDZISKO-GOŚLIŃSKIEGO

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POBIEDZISKACH

zgodnie z § 19 Statutu Banku zwołuje:

Zebrania Grup Członkowskich Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, które odbędą się  w dniach 7 maja i 8 maja 2024r.

GRUPA POBIEDZISKA dnia 7 maja 2024r. o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej Banku ul. Tysiąclecia 15,  62-010 Pobiedziska,

GRUPA BISKUPICE i SWARZĘDZ (Biskupice, Góra, Jankowo, Kołata, Kołatka, Kowalskie, Barcinek, Promienko, Jerzykowo oraz miejscowości Gminy Swarzędz) dnia 8 maja 2024r. o godz. 1000 w Świetlicy Wiejskiej w Sarbinowie ul. Chmielna,

GRUPA MUROWANA GOŚLINA dnia 8 maja 2024r. o godz. 1600  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.  
 5. Przedstawienie wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz uchwał z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 20.06.2023 roku.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 roku oraz propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 8.  Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
 9.  Przedstawienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków    Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
 10. Przedstawienie  planowanych  zmian w Statucie  Banku.
 11. Rozpatrzenie pozostałych spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 12. Dyskusja.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Pobiedzisko-Goślińskiego

Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach