O banku

Historia Banku

3 marca 1906 roku założony został Bank Ludowy w Pobiedziskach przez działaczy:
dr Tadeusza Jackowskiego – właściciela Wronczyna, ks. Kazimierza Smorawskiego, Antoniego Alkiewicza – lekarza i Tomasza Kuśnierkiewicza.

W 1906 roku, w gronie członków figurowało 41 rolników, 24 rzemieślników i 7 osób innych zawodów.
Rozwój działalności kredytowej oparty był w pierwszych latach na zgromadzonych wkładach oszczędnościowych i funduszach własnych.

17 stycznia 1910 roku Bank wizytował ks. Piotr Wawrzyniak.
3 marca 1931 roku Bank obchodzi Jubileusz 25 – lecia działalności Banku Ludowego.
W latach 1919 – 1939 Bank funkcjonował borykając się w trudnościami okresu międzywojennego, szczególnie z dewaluacją 1924 r. i wielkim kryzysem.

II wojna światowa przerwała działalność Banku.
W 1946 roku nastąpiło wznowienie działalności Banku. Zakres działalności był początkowo bardzo skromny, brakowało funduszy. W 1950 roku na mocy dekretu zmienia się nazwa Banku na Gminną Kasę Spółdzielczą w Pobiedziskach. Traci prawo przyjmowania wkładów oszczędnościowych na swój rachunek. W 1951 roku przejmuje obsługę Gminnej Spółdzielni (GSSCH) na zasadzie jedności kasowej.

W 1957 roku Sejm przywraca prawa gromadzenia wkładów oszczędnościowych – propagowanie idei oszczędzania.

W 1969 roku Bank tworzy Filię w Biskupicach.

W 1990 roku Bank należy do grupy banków założycieli Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu – pierwszego Banku Regionalnego. W Banku pojawiły się pierwsze komputery.

W 1996 roku do użytku oddana zostaje nowa siedziba Banku w Pobiedziskach przy ulicy Tysiąclecia 15, gdzie obecnie mieści się Centrala Banku oraz Oddział.

W 1999 roku Bank łączy się z Bankiem Spółdzielczym w Murowanej Goślinie. Otwiera również nową placówkę Filię w Swarzędzu na Osiedlu Raczyńskiego.

15 czerwca 2000 roku Bank przyjmuje nową nazwę Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach.

W 2003 rok Bank otwiera kolejną placówkę Banku w Swarzędzu na ulicy Wrzesińskiej 15. Zcentralizowana została księgowość oraz wprowadzona została obsługa kont przez Internet.

Rok 2005 – Bank posiada 3 bankomaty.

W 2006 roku Bank obchodzi 100 – lecie działalności , wydaje monografię, główne uroczystości odbywają się w Pałacu w Krześlicach. W 2006 r. Bank otrzymuje Medal Krajowego Związku Banków Spółdzielczych „Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”.

2007 rok – Bank otwiera kolejną placówkę w Gruszczynie, a także uruchamia bankomat w Filii w Biskupicach. W 2007 roku Krajowa Rada Spółdzielcza nadaje odznaczenie „Za zasługi dla Spółdzielczości”.

2009 rok – uruchomienie bankomatu w Punkcie Obsługi Klienta w Gruszczynie.

W latach 2008 – 2014 Bank przeprowadza modernizację placówek, przebudowę serwerowni i tworzy Centrum Zapasowe.

W 2013 roku Bank zostaje laureatem nagrody „Orzeł Agrobiznesu”.

2014 rok – uruchomienie bankomatu w Punkcie Obsługi Klienta w Swarzędzu.

2015 rok – wirtualizacja systemów bankowych i przystąpienie Banku do Systemu Ochrony SGB.

2016 rok – jubileusz 110-lecia funkcjonowania Banku.

Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa wielkopolskiego, posiada 5 placówek, 5 bankomatów i oferuje klientom szeroki wachlarz usług bankowych, w tym:
•    udzielanie kredytów,
•    prowadzenie rachunków bankowych,
•    przyjmowanie lokat,
•    szybkie rozliczenia płatnicze, w tym zagraniczne,
•    realizacja płatności za gaz, energię elektryczną, RTV, telefon i inne,
•    usługi bankowości elektronicznej,
•    leasing.

Napisz do nas

Odpowiemy na każde pytanie. Skontaktuj się z nami.