Regulacje

RODO

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORCACH

Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektorów Ochronnych Danych Osobowych, w składzie:

  • Jacek Rembikowski – wiodący IOD
  • Bernadeta Gronowska – członek Zespołu
  • Łukasz Seemann – członek Zespołu

Za bezpośredni kontakt z Państwem odpowiada: Łukasz Seemann.

Wszelkie uwagi mogą Państwo kierować;

  • listownie na adres: ul. Tysiąclecia 15, 62-010 Pobiedziska
  • mailowo na adres: iodo@pgbspobiedziska.sgb.pl
  • osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.