O BANKU

Władze Banku

Zarząd:
Maciej Grzegorowski – Prezes Zarządu
Marta Kosmaczewska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo – Księgowych
Dorota Mączyńska – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Rada Nadzorcza:
Ryszard Sakowicz – Przewodniczący Rady
Michał Posada – Zastępca Przewodniczącego Rady
Elżbieta Szofińska – Sekretarz Rady
Barbara Antysiak – Członek Rady
Jarosław Balcerek – Członek Rady
Paweł Bukowski – Członek Rady
Grażyna Manikowska – Krawiec – Członek Rady
Piotr Nogaj – Członek Rady
Eugenia Ryczyńska – Członek Rady

Napisz do nas

Odpowiemy na każde pytanie. Skontaktuj się z nami.