1. Lokata terminowa.

Klientom Instytucjonalnym Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach oferuje rachunek lokaty terminowej, zakładany na czas określony od 1- 24 miesiące i dłuższe. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Naliczanie odsetek następuje ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej. Odsetki naliczane są za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu, na który lokata została założona Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty wraz z naliczonymi za dany okres odsetkami. W przypadku, gdy środki nie zostaną podjęte lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny.

2. Lokate SGB z nagrodami. 

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie mniej niż 500 złotych na okres 6 miesięcy. Po upływie okresu umownego środki znajdujące na lokacie są rozdysponowane zgodnie z dyspozycją posiadacza jaką wydał na potwierdzeniu wniesienia wpłaty.