• przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności
  • indywidualne możliwości spłaty kredytu
  • dogodne formy zabezpieczeń

O szczegóły zapytaj doradcę w placówce Banku.