Firmy i instytucje

Oferta lokatowa

Lokata terminowa

Lokata terminowa może być zakładana przez rolników, a służy do przechowywania środków pieniężnych przez czas określony w umowie. Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu na okres od 1 – 24 miesięcy i dłużej. Wysokość oprocentowania  lokaty uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Naliczanie odsetek następuje ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej. Odsetki naliczane są za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. Po upływie terminu, na który lokata została założona Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty wraz z naliczonymi za dany okres odsetkami. W przypadku, gdy środki nie zostaną podjęte lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny. Odsetki dopisane zostają do rachunku lokaty powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnym okresie. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może także podjąć odsetki za poprzedni okres bez ryzyka zerwania umowy lokaty.

Napisz do nas

Odpowiemy na każde pytanie. Skontaktuj się z nami.