Klienci indywidualni

Oferta lokatowa

Klientom Indywidualnym Pobiedzisko-Gośliński Bank oferuje rachunki lokat terminowych:

1. lokata terminowa odnawialna na okres od 1- 24 miesięcy i dłużej. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Naliczanie odsetek następuje ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej. Odsetki naliczane są za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku. W przypadku, gdy środki nie zostaną podjęte lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny wraz z skapitalizowanymi odsetkami. Dopisane odsetki do odnowionej lokaty, można wypłacić w terminie na jaki jest wniesiona lokata, bez ryzyka zerwania umowy.

2. Lokata terminowa nieodnawialna dostępna w placówkach Banku z oprocentowaniem stałym obowiązującym przez cały zadeklarowany okres. Zawierana na czas określony tj. 3,6 i 12 miesięcy, możliwość założenia maksymalnie jednej lokaty, minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł. maksymalna kwota lokaty 50.000,00 zł.

3. ”e-lokata” dostępna jest przez serwis bankowości elektronicznej SGB24 z oprocentowaniem stałym obowiązującym przez cały zadeklarowany okres. Zawierana na czas określony tj. 3,6 i 12 miesięcy, możliwość założenia maksymalnie jednej lokaty, minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł. maksymalna kwota lokaty 50.000,00 zł.

4. ”Lokata na Nowe Środki” dostępna jest wyłącznie przez serwis bankowości elektronicznej SGB24. PROMOCJA trwa od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. W okresie przestąpienia do PROMOCJI, Uczestnik może otworzyć wyłącznie jedną Lokatę, minimalna kwota lokaty 500,00 zł., maksymalna kwota lokaty 200.000,00 zł. Oprocentowanie obowiązuje przez okres 3 miesięcy od dnia założenia lokaty, po tym okresie lokata odnawia się na kolejny okres depozytowy na warunkach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia Lokaty, chyba że Uczestnik wybierze inną dyspozycję.  

Napisz do nas

Odpowiemy na każde pytanie. Skontaktuj się z nami.