Klienci indywidualni – ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych:

Majątkowe:

Generali z myślą o domu i rodzinie  

Ubezpieczeniu może podlegać:

 • dom (także w budowie),
  • mieszkanie (także w budowie),
  • budynek gospodarczy (także w budowie),
  • garaż wolnostojący (także w budowie),
  • budowlę trwale związaną z gruntem (np. wiatę, domek na narzędzia, basen, fontannę, systemy
  fotowoltaiczne i solarne na posesji),
  • stałe elementy, np. stolarkę okienną i drzwiową, rynny, balustrady, meble w zabudowie,
  • dom letniskowy (także w budowie),
  • ogrodzenie.
 • Możemy ubezpieczyć także:
  • ruchomości domowe, np. meble, sprzęt RTV, ubrania,
  • przedmioty wartościowe, np. biżuterię, zegarki,
  • przedmioty, których używasz do działalności gospodarczej,
  • rzeczy osobiste poza Twoim miejscem zamieszkania, np. gdy zabierasz je na wakacje,
  • meble i akcesoria ogrodowe,
  • samochód osobowy, który przechowujesz w garażu (o ile ubezpieczysz mury tego garażu).W ramach produktu Generali z myślą o domu i rodzinie może zostać udzielona ochrona w zakresie:1) ubezpieczenia mienia w trzech wariantach:

  Standardowy: ogień, naturalne zdarzenia, zalanie, kradzież, wandalizm,
  kradzież z włamaniem samochodu z garażu

  Optymalny: ogień, naturalne zdarzenia, zalanie, kradzież, wandalizm,
  kradzież z włamaniem samochodu z garażu, przepięcia, stłuczenia stałych elementów

  maksymalny (diament): ogień, naturalne zdarzenia, zalanie, kradzież, wandalizm,
  kradzież z włamaniem samochodu z garażu, przepięcia, stłuczenia stałych elementów i pozostałe zdarzenia losowe

  2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC);

  3) ubezpieczenie Ochrony Prawnej;

  4) ubezpieczenie Assistance

  5) usługi medyczne w przypadku NW

  6) śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Generali z myślą o aucie
W skład Generali z myślą o aucie wchodzą następujące ubezpieczenia:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwane dalej OC),
 • ubezpieczenie Auto Casco (zwane dalej AC), kradzież auta lub jego wyposażenie (np. fotelik samochodowy), uszkodzenie auta lub jego wyposażenia w wyniku innych zdarzeń (formuła All Risks),
  :
  – wypadku – ulegnie całkowitemu zniszczeniu,
  – kolizji – będzie wymagało wymiany silnika i części karoserii,
  – na parkingu – ktoś wyjeżdżając, uszkodzi błotnik,
  – w wyniku wandalizmu – ktoś ostrym przedmiotem porysuje karoserię,
  – spowodowanych przez Ciebie – cofając, stłuczesz tylną lampę,
  – zdarzeń losowych – grad zniszczy karoserię,
  – zderzenia ze zwierzętami – sarna wbiegnie na drogę i uszkodzi przednią szybę.
 • ubezpieczenie Zielonej Karty (zwane dalej ZK), odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty, w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (zwane dalej NNW), wypłata rekompensaty za pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku, wypłata świadczenia, gdy Ty lub Twoi pasażerowie w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznacie uszczerbku na zdrowiu, wypłata odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego
 • ubezpieczenie Assistance – Auto i Rower, organizacja i opłacenie m.in.:
  holowanie pojazdu,
  • auto zastępcze po wypadku, awarii lub kradzieży,
  • transport Ciebie, jako kierowcy oraz wszystkich pasażerów do miejsca holowania pojazdu,
  • naprawę auta w miejscu zdarzenia,
  • zakwaterowanie na czas naprawy auta lub odzyskania pojazdu po kradzieży,
  • kontynuację podróży, gdy ktoś ukradnie Twój pojazd,
  • kierowcę zastępczego,
  • pomoc tłumacza,
  • koszty transportu (do 100 km) roweru uszkodzonego podczas jazdy rekreacyjnej,
  • transport Twój oraz Twoich bliskich do najbliższego serwisu rowerowego lub do domu
 • ubezpieczenie szyb (zwane dalej Autoszyby), zniszczenie lub uszkodzenie szyby czołowej, tylnej oraz bocznych w ramach limitu od 3000,00 zł do 6000,00 zł
 • rehabilitacja po wypadku komunikacyjnym
 • OC w życiu prywatnymOchrona PrawnaOchrona interesu majątkowego Ubezpieczonego w przypadku wystąpienia w jego życiu / działalności sporów prawnych.

  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w poniższych wariantach, odnoszących się do różnych sfer życia Ubezpieczonego:

  • Ochrona Prawna Auto,
  • Ochrona Prawna Rodzina,
  • Ochrona Prawna Biznes,
  • Ochrona Prawna Agro,
  • Ochrona Prawna Nieruchomości.

  Życie i zdrowie:

  Generali z myślą o życiu PLUS

   Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

  • Możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów
  • Wypłatę świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego
  • Wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji w przypadku choroby albo nieszczęśliwego wypadku
  • Możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie
  • Umowę zawrzesz szybko. Z cesją na bank, jeśli potrzebujesz
  • Dostęp do polisy masz zawsze w Koncie Klienta, a szkodę z polisy zgłosisz online

  Objęcie ochroną w razie zachorowania na raka, w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Polisę kupisz w wygodny i bezpieczny sposób.

  Dodatkowe korzyści z posiadania ubezpieczenia Generali, z myślą o życiu PLUS:

  • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia w razie śmierci
  • Gwarancja świadczenia w razie jednej z 40 poważnych chorób, np.: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów
  • Wypłata odszkodowania w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu jak np.: złamania, zwichnięcia lub skręcenia
  • Ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka
  • Wypłata świadczenia z okazji urodzenia dziecka
  • Dostęp do usług Assistance pomocnych w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania

  Życie komfort

  JESTEŚMY, GDY REALIZUJESZ MARZENIA

  Kredyt to szansa na realizację marzeń i zobowiązanie na lata. Nie pozwól, aby nieprzewidziane sytuacje uniemożliwiły jego spłatę. Biorąc kredyt, wybierz ubezpieczenie  Życie Komfort Plus. Zapewnij swoim bliskim pomoc finansową w najtrudniejszych chwilach – w przypadku Twojej śmierci lub czasowej niezdolności do pracy.

  Zakres ochrony

  • śmierć Ubezpieczonego,
  • śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • czasowa niezdolność do pracy lub pobyt w szpitalu.

  Za opłatą dodatkowej składki możesz rozszerzyć ochronę o:

  • poważne zachorowanie,
  • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy (w wyniku choroby lub wypadku),
  • utratę pracy.

  Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu?

  • możliwość rozpoczęcia ochrony już w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • dodatkowe świadczenie w przypadku dożycia końca okresu ubezpieczenia równe 8% opłaconych składek (tylko dla umów dłuższych niż 12 miesięcy, przy świadczeniu nie jest uwzględniana składka za Utratę pracy),
  • dodatkowy pakiet dla rolników,
  • idealne zabezpieczenie kredytów, pożyczek, limitów zadłużeniowych.

  Materiał marketingowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, działania produktu określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Życie Komfort Plus dostępnych na generali.pl. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Generali Życie T.U. S.A. i Generali T.U. S.A.

  Generali z myślą o NNW

   Wypadek może zdarzyć się każdemu. NNW Indywidualne nie uchroni przed nim, ale zapewni niezbędną pomoc finansową.

  Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem indywidualnym, w którym Ubezpieczającym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek. Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, której życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.

   

  Ubezpieczenie obejmuje ochroną, w zależności od wybranego pakiety:

  Śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym, trwały uszczerbek na zdrowiu, czasowa niezdolność do pracy i nauki, koszty leczenia, pobyt w szpitalu w skutek NW, koszty rehabilitacji, opcjonalnie – zawał serca, udar mózgu, sporty wysokiego ryzyka.

  NNW dla dziecka

  Skierowane jest do dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
  – wychowanków żłobków, przedszkoli
  – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  – dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
  – dzieci, które są członkami klubów sportowych
  – dzieci pracowników firm
  • studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia
  • doktorantów do 26 roku życia

  Zalety produktu:

  • szeroki zakres ubezpieczenia
   • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
   • zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
   • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie
   • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
   • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki
   • zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
   • możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
   • oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk
   przyuczających do zawodu
   • możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
   • niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia.

  Generali z myślą o podróży

   Ubezpieczenie obejmuje, w zależności od wybranego pakietu:

  • zapewnienie pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu zagranicą oraz pomocy w podróży,
  • zabezpieczenie Ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków,
  • kontynuację leczenie NNW na terenie Polski,
  • ochrona bagażu podróżnego,
  • zabezpieczenie interesu majątkowego w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej (ubezpieczenie OC),
  • kradzież mienia na czas wyjazdu,
  • klauzule dodatkowe: narciarstwo / snowboarding (amatorsko uprawiane), sporty wysokiego ryzyka (amatorsko uprawiane), praca fizyczna (wykonywanie czynności zarobkowych podczas podróży zagranicznej), wyczynowe uprawianie sportu (udział w zawodach itp.), pasywny udział w wojnie

  W ramach ubezpieczenie można się ubezpieczyć:

  wariant rodzinny – maksymalnie dwoje dorosłych i czworo dzieci,

  wariant indywidualny / grupowy – maksymalnie 100 osób, bez względu na wiek.