Kantor SGB

baner

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną:

  • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
  • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Kantor SGB to:

  • atrakcyjne kursy walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
  • natychmiastowa realizacja transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej SGB24. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

Rodzaje dostępnych walut w Kantorze SGB: EUR, USD

Z Kantoru SGB skorzystasz w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:30.

Możesz też wymieniać waluty w Kantorze SGB poza wskazanymi wyżej godzinami (w tzw. czasie rozszerzonym). Jeśli przekroczysz wtedy ustalone przez nas limity transakcyjne, możemy jednak ograniczyć korzystanie z usługi.

Limity transakcyjne:

  • limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 10 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta),
  • maksymalna suma wszystkich operacji dokonanych przez klientów Banku w czasie rozszerzonym wynosi 50 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. Po przekroczeniu tego limitu sesja w Kantorze SGB zostanie wstrzymana, o czym każdorazowo poinformujemy klientów.

Aby korzystać z Kantoru SGB, złóż wniosek w bankowości internetowej SGB24 lub w Oddziale Banku.

Zobacz też:

Rachunki walutowe

Prowadzimy rachunki w walutach wymienialnych i oferujemy przeprowadzanie rozliczeń za ich pośrednictwem.

Karta walutowa

Do rachunków walutowych oferujemy międzynarodowe karty walutowe z funkcją zbliżeniową. Kartę walutową wydajemy do kont oszczędnościowych dla klientów indywidualnych oraz do kont rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych prowadzonych w EUR, USD. Rozliczamy w walucie rachunku, dzięki czemu nie płacisz za przewalutowanie transakcji. Wysokość opłat i prowizji dotyczących kart walutowych określa taryfa.

 Jak korzystać z Kantoru SGB?

Pobierz instrukcję