Usługa Home Banking – system bankowości elektronicznej umożliwiający korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby Klienta. Kontakt Klienta z Bankiem odbywa się tu za pomocą oprogramowania dostarczanego przez Bank. Home banking to system komputerowy, dzięki któremu Klient posługując się zainstalowanym w swoim komputerze oprogramowaniem może za pośrednictwem Internetu połączyć się z Bankiem. Połączenie to umożliwia dokonywanie szeregu operacji finansowych i uzyskanie informacji, bez konieczności odwiedzenia placówki bankowej. Dyspozycje, które wpłyną do systemu Home Banking  zostaną wykonane w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

Z Home Bankingu mogą korzystać Klienci instytucjonalni, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Funkcje Home Bankingu:

 • całodobowy dostęp do aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na rachunkach w Banku,
 • pełne bezpieczeństwo po stronie banku i Klienta,
 • minimalne wymagania sprzętowe u Klienta,
 • obsługa wielu rachunków Klienta,
 • różnorodność dostępnych operacji,
 • przekazywanie zleceń płatniczych składanych przez Klienta,
 • przeglądanie historii transakcji,
 • przyjazna aplikacja po stronie Klienta umożliwiająca współpracę z dowolnym systemem finansowo-księgowym,
 • przekazywanie dochodów pracowników na ich konta osobiste (pracodawca nie ma jednak wglądu na stan konta),
 • bezobsługowa praca 24 godz. na dobę,
 • kontrola pracowników Banku nad pracą systemu.

Podstawowe zalety:

 • oszczędność czasu – ograniczenie wizyt w Placówce Banku do niezbędnego minimum,
 • profesjonalne wsparcie ze strony Banku,
 • najwyższe standardy bezpieczeństwa przesyłania danych,
 • usprawnienie zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunku,
 • zmniejszenie kosztów dokonywanych rozliczeń,
 • przyjazny sposób prezentacji danych,
 • elastyczność systemu - swoboda dostosowania systemu do wymagań Klientów,
 • efektywniejsze gospodarowanie posiadanymi środkami na rachunku w Banku,
 • możliwość korzystania z bieżących wpływów zaraz po ich uzyskaniu i możliwość ich przekazania dla uregulowania swoich zobowiązań.