Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta Maestro bez funkcji zbliżeniowej

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku, (bez opłat w pierwszym roku)

b) współposiadacza rachunku, (bez opłat w pierwszym roku)

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

15,00 zł rocznie

15,00 zł rocznie

15,00 zł rocznie

1.a

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,*

b) współposiadacza rachunku,*

c) osoby wskazanej,*

Za każdą kartę

1,50 zł miesięcznie

1,50 zł miesięcznie

1,50 zł miesięcznie

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

20,00 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

15,00 zł rocznie

3a

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej*

Za każdą kartę

1,50 zł miesięcznie

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5,00 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6,00 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

Bez prowizji

18.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

Bez prowizji

*  dotyczy wydanych i wznowionych kart od 01.02.2013 r.

Opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnuje z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z karty.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta Visa Elektron bez funkcji zbliżeniowej

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku, (bez opłat w pierwszym roku)

b) współposiadacza rachunku, (bez opłat w pierwszym roku)

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

15,00 zł rocznie

15,00 zł rocznie

15,00 zł rocznie

1a

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku, *

b) współposiadacza rachunku,*

c) osoby wskazanej,*

Za każdą kartę

1,50 zł miesięcznie

1,50 zł miesięcznie

1,50 zł miesięcznie

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

20,00 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

15 zł rocznie

3a

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej*

Za każdą kartę

1,50 zł miesięcznie

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5,00 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych ,niż wskazane w pkt a

d) w kasach  innych banków, niż wskazane w pkt b

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6,00 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

1 %

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

*dotyczy wydanych i wznowionych kart od 01.02.2013 r.

Opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnuje z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z karty.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta VISA Electron „młodzieżowa” bez funkcji zbliżeniowej

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) współposiadacza rachunku,

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

Bez opłat

Bez opłat

20 zł

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

20 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

Bez opłat

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

1 %

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

3%

Opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnuje z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.


Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta Visa Business Elektron bez funkcji zbliżeniowej

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) współposiadacza rachunku,

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

25 zł rocznie

25 zł rocznie

25 zł rocznie

1a

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku, *

b) współposiadacza rachunku, *

c) osoby wskazanej,*

Za każdą kartę

2,50 zł miesięcznie

2,50 zł miesięcznie

2,50 zł miesięcznie

2. 

Wydanie:

a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

b) nowej karty w miejsce utraconej  

Za każdą kartę

20 zł

40 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

25 zł rocznie

3a

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej*

Za każdą kartę

2,50 zł miesięcznie

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

4,50 zł

3 % min. 3,50 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

3 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

5 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45 zł

15. 

Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania
z placówki Banku

Po upływie terminu

50 zł

16. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

17. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6 zł

18. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje od 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

1 %

19. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

* dotyczy wydanych i wznowionych kart od 01.02.2013 r.

 


Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta przedpłacona MasterCard  bez funkcji zbliżeniowej

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty wraz z numerem PIN

Za każdą kartę

24 zł rocznie lub

2 zł miesięcznie

2. 

Zasilenie rachunku karty

-

Bez opłat

3. 

Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty

-

30 zł

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

6. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

7. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

8. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta na życzenie

opłata miesięczna

2,58 zł

9. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

Opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnuje z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.


Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta MasterCard Debit  z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) współposiadacza rachunku,

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

23,00 zł rocznie

23,00 zł rocznie

23,00 zł rocznie

1a

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku, *

b) współposiadacza rachunku, *

c) osoby wskazanej,*

Za każdą kartę

2,00 zł miesięcznie

2,00 zł miesięcznie

2,00 zł miesięcznie

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

25,00 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

23,00 zł rocznie

3a

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej*

Za każdą kartę

2,00 zł miesięcznie

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5,00 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe zbliżeniowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6,00 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r.

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

Bez prowizji

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

Bez prowizji

*  dotyczy wydanych i wznowionych kart od 01.02.2013 r.

Opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnuje z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz zakończenia korzystania z karty. 


Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta VISA Electron PayWave Młodzieżowa z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

 miesięcznie

 miesięcznie 

  2,00 zł*

2,00 zł*

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

 30,00 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

miesięcznie

2,00 zł*

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

miesięcznie

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5,00 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

2 % min 5,00 zł

2 % min. 4,50 zł

3 % min. 10,00 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

3,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6,00 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

1 %

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

* bez opłat, jeżeli jest to jedyna karta wydana do konta

 

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z karty.


Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta Visa Electron PayWave z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) współposiadacza rachunku,

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

 miesięcznie

 miesięcznie

 miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

 30,00 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

miesięcznie

2,00 zł

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

miesięcznie

0,00 zł

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5,00 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

2 % min. 5,00 zł

2 % min. 4,50 zł

3 % min. 10,00 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

3,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6,00 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

1 %

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z karty.


Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta Visa Business Electron PayWave z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) współposiadacza rachunku,

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

miesięcznie

miesięcznie

miesięcznie

2,50 zł

2,50 zł

2,50 zł

2. 

Wydanie:

a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

b) nowej karty w miejsce utraconej  

Za każdą kartę

35 zł

40 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

miesięcznie

2,50 zł

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

miesięcznie

0,00 zł

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

2 % min. 5 zł

3 % min. 10 zł

3 % min. 10 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,00 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

6 zł

7 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

3 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

5 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45 zł

15. 

Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania
z placówki Banku

Po upływie terminu

50 zł

16. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

17. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6 zł

18. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

1 %

19. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

3%

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta Master Card Debit „Młodzieżowa” z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

 miesięcznie

 miesięcznie 

  2,00 zł*

2,00 zł*

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

 30,00 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

miesięcznie

2,00 zł*

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

miesięcznie

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5,00 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6,00 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

Bez prowizji

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

Bez prowizji

* bez opłat, jeżeli jest to jedyna karta wydana do konta

 

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z karty.800x600

 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta Master Card  KKS LECH  z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) współposiadacza rachunku,

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

 miesięcznie

 miesięcznie

 miesięcznie

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2. 

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu,

w przypadku uszkodzenia

Za każdą kartę

 30,00 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

miesięcznie

2,00 zł

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

miesięcznie

0,00 zł

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5,00 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

0,60 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

2,58 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

2,58 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45,00 zł

15. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

16. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6,00 zł

17. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

Bez prowizji

18. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

Bez prowizji

Bez opłat – jeżeli jest to jedyna karta wydana do konta młodzieżowego.

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z karty.


Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta MasterCard Business  z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla:

a) posiadacza rachunku,

b) współposiadacza rachunku,

c) osoby wskazanej,

Za każdą kartę

3,00 zł miesięcznie

3,00 zł miesięcznie

3,00 zł miesięcznie

2. 

Wydanie:

a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia

b) nowej karty w miejsce utraconej  

Za każdą kartę

20 zł

40 zł

3. 

Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej

Za każdą kartę

3,00 zł miesięcznie

4. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

5. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

6. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

Za każdą zmianę

5 zł

7. 

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych,

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a,

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b 

e) w bankomatach za granicą,

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

4,50 zł

3 % min. 3,50 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

8. 

Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

1,30 zł

9. 

Przesłanie do klienta numeru PIN

Za każdy numer PIN

6,00 zł

10. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

4,50 zł

7,00 zł

11. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:

a) banków SGB,

b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

12. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta

opłata miesięczna

3 zł

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

Za każde zestawienie

5 zł

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych)

Za każdą przesyłkę

45 zł

15. 

Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania
z placówki Banku

Po upływie terminu

50 zł

16. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez opłat

17. 

Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u

Za każdą zmianę

6 zł

18. 

Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej

innej niż euro

Opłata obowiązuje do 01.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

Bez prowizji

19. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Opłata obowiązuje od 02.11.2015r

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji

Bez prowizji

 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Karta MasterCard NFC z funkcją zbliżeniową

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

1. 

Wydanie karty dla :

a)posiadacza rachunku ( bez opłat przez okres 3 m-cy)

b)współposiadacza rachunku (bez opłat przez okres 3 m-cy)

c)osoby wskazanej (bez opłat przez okres 3 m-cy)

Za każdą kartę

 

1,50 zł miesięcznie

1,50 zł miesięcznie

1,50 zł miesięcznie

2. 

Wydanie numeru PIN

-

6,00 zł

3. 

Zastrzeżenie karty

-

Bez opłat

4. 

Użytkowanie karty

-

Bez opłat

5. 

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta

za każdą zmianę

5,00 zł

6. 

Opłata za wypłatę gotówki: *)

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków  spółdzielczych

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)**)

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b **) 

e) w bankomatach za granicą

Za każdą wypłatę,

pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty

Bez opłat

1,50 zł

1,30 zł

3 % min. 4,50 zł

3 % min. 4,50 zł

7. 

Zmiana PIN w bankomatach:

 a) banków SGB

 b) w innych, niż wskazane w pkt a

Za każdą zmianę

nie dotyczy

nie dotyczy

8. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

a) banków SGB

b) w innych, niż wskazane w pkt a

za każde sprawdzenie

Bez opłat

1,00 zł

9. 

Zestawienie transakcji przesłane do klienta na życzenie

opłata miesięczna

2,58 zł

10. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

za każde zestawienie

2,58 zł

11. 

Transakcje bezgotówkowe

-

Bez prowizji

12. 

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od

kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczania operacji

Bez prowizji

*) Po udostępnieniu usługi przez SGB-Bank S.A

**)Pod warunkiem że placówka udostępnia usługę w POS

Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z karty.